osobná stránka

Garmin

MTP Režim Garmin | Ako Ho Zmeniť Na Veľkokapacitné Úložisko.

Niektoré automobilové zariadenia používajú protokol MTP (Media Transfer Protocol) na pripojenie k počítaču. MTP poskytuje bezpečnejšie prostredie pre dôležité systémové súbory vo vašom zariadení.
MTP pripojenie vyžaduje nasledujúce.

Windows XP so servisným balíkom 3 alebo novší.
Windows Media Player 11 alebo novší.

Nasledujúce zariadenia používajú režim MTP:

Pokračovať v čítaní

Universal  Firmware Patcher  pre chránené Garmin zariadenia v.1.10

  Jedná sa o univerzálnu opravu firmware pre chránené zariadenie Garmin.Mnoho zariadení v poslednej dobe majú silnú ochranu firmvéru a nemôže používať  odomknuté  mapy
, pretože firmware vyžaduje .gma a má MSV (Map Signature  
Verification ). V tomto zozname si budete môcť skontrolovať, či firmvér zariadenie vyžaduje túto opravu alebo ak to jednoducho potrebuje gingunlock + mapsigpatch alebo proste len .unl súbor alebo starý gimgunlock.  Pokračovať v čítaní

Najnovšie komentáre
Archív