Domoticz ZWave JS UI

Postup ako nainštalovať Domoticz a ZWave JS MQTT ne serveri Synology 

Naištalalujeme Domoticz pomocou kontainer managera:  

version: '3.3'

services:
 domoticz:
  image: domoticz/domoticz
  container_name: domoticz
  restart: unless-stopped
  # Pass devices to container
  # devices:
  #  - ""
  ports:
   - "8084:8084"
  volumes:
   - ./config:/opt/domoticz/userdata
  network_mode: host   
  environment:
   - TZ=Europe/Bratislava
   - LOG_PATH=/opt/domoticz/userdata/domoticz.log
   - WWW_PORT=8084

Zistime ID usb kľúča pomocou príkazu SSH Vytvoríme si v plánovači úloh script definovaný užívateľom ROOT a necháme ho odoslať na email.

ls -l /dev/serial/by-id

Následne nám do emailu príde:

total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 16 15:17 usb-0658_USBDevice_ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad-if00 -> ../../ttyACM1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 16 15:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88901-if00 -> ../../ttyACM0

Použijeme iba tento link v devices zwavejs2mqtt, ktorý odkazuje na tyčinku ZWave: usb-0658_USBDevice_ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad-if00 Ďalej nainštalujeme zwavejs2mqtt pomocou kontainer managera. Vytvoríme si adresár zwavejs2mqtt v zložke docker na synology, kde budeme mať prístup k súborom

version: '3.3'

services:
 zwavejs2mqtt:
  container_name: zwavejs2mqtt
  image: zwavejs/zwavejs2mqtt
  restart: always
  tty: true
  stop_signal: SIGINT
  environment:
   - SESSION_SECRET=<mysupersecretkey>
   - ZWAVEJS_EXTERNAL_CONFIG=/usr/src/app/store/.config-db
   # Uncomment if you want log times and dates to match your timezone instead of UTC
   # Available at https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
   - TZ=Europe/Bratislava
  devices:
   # Do not use /dev/ttyUSBX serial devices, as those mappings can change over time.
   # Instead, use the /dev/serial/by-id/X serial device for your Z-Wave stick.
   - '/dev/serial/by-id/usb-0658_USBDevice_ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad-if00:/dev/zwave'
  volumes:
   - ./opt/z-wave-js/:/usr/src/app/store
  ports:
   - "8091:8091" # port for web interface
   - "3000:3000" # port for Z-Wave JS websocket server

Po spustení zwavejs2mqtt sa prihlásime na http://IPadresasynology:8091 V menu Settings Z-Wave vyberieme usb port zakážeme soft reset a vygenerujeme secret kľúče Potom by ste mali vidieť usb tyčinku a môžete pridávať zariadenia z-wave.
Povolíme ešte MQTT server, nastavíme meno a heslo. Následne v DOMOTICZ môžeme pridať hardvér MQTT auto discovery Client Gateway

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.