Ladislav Jurdik

osobná stránka

Používam svoj Synology NAS s predvoleným HTTP pripojením. Dnes som sa rozhodol vyskúšať novú funkciu v DSM 6 Beta 2 pre inštaláciu certifikátu SSL na lepšie zabezpečenie svojho NAS. Od vydania DSM 6 Beta 2 je šifrovanie zdarma integrované.

Predpoklady pred začatím

  • Vytvorte u svojho registrátora záznam DNS pre názvy domén, ktoré chcete použiť a ktorý smeruje na vašu WAN IP adresu.
  • Presmerujte port 80 a 443 z vášho smerovača na adresu IP zariadenia Synology NAS. Je to kvôli automatickému schváleniu a použitiu na inštaláciu certifikátu.
  • Uistite sa, že webový server je spustený. Nainštalujte balík Web Station. Na obrazovke nastavení webovej stanice nemusíte povoliť voľbu osobného webu.

Pokračovať v čítaní

MTP Režim Garmin | Ako Ho Zmeniť Na Veľkokapacitné Úložisko.

Niektoré automobilové zariadenia používajú protokol MTP (Media Transfer Protocol) na pripojenie k počítaču. MTP poskytuje bezpečnejšie prostredie pre dôležité systémové súbory vo vašom zariadení.
MTP pripojenie vyžaduje nasledujúce.

Windows XP so servisným balíkom 3 alebo novší.
Windows Media Player 11 alebo novší.

Nasledujúce zariadenia používajú režim MTP:

Pokračovať v čítaní

Automatické zapínanie a vypínanie vonkajšieho osvetlenia.
Intenzita je meratelná od 0 to je úplna tma až po 80 lumenov to je maximálne denné svetlo.
Scenár je nastavený tak, že pri poklese intenzity svetla pod 26 luenov sa zapne vonkajšie osvetlenie a keď sa úroven opäť zvíši na 26 lumenov tak sa vypne.

Scénar:

//na vstupe an1 je pripojený snímač intenzity svetla
//spustenie cronu každú minutu, alebo stačí aj každých 5 min. Pokračovať v čítaní

Príklady dát, ktoré je možné vložiť do cronu: 

Pole Minúta predstavuje minútu (0 až 59)
Pole Hodina predstavuje hodiny (0 až 23)
​​Pole Deň v mesiaci: predstavuje číslo mesiaca (1 až 31)
Pole Mesiac: je číslo mesiaca (1 až 12)
Pole Deň v týždni je číslo dňa v týždňa:

1 = pondelok
2 = utorok
.. .
6 = sobota
7 = nedeľa

Možné číselné zápisy sú:
*: každá minúta (0, 1, 2, 3, 4 …)
5.8: Minúta 5 a 8
2-5: Minúta 2 až 5 (2 3, 4, 5)
*/3: každu tretiu minútu (0, 3, 6, 9, …)
10-20/3: každú tretiu minútu, medzi desiatou a dvadsiatou (10, 13, 16, 19)

Tu sú niektoré príklady:

Minúta Hodina Deň v mesiaci Mesiac Deň v týždni Popis
0 0 1 1 * každoročne
0 0 1 * * mesačne
0 0 * * 0 týždenne
0 0 * * * denne
0 * * * * každú hodinu
0 0 13 * 5 Piatok 13. o 00.00 hod
30 23 * * * Denne o 23:30
5 * * * * Každú hodinu posledných 5 minút
30 23 1 * * Každý prvý deň v mesiaci o 23:30
28 22 * * 1 Každý pondelok od 22:28
22 11 13 * 5 Každý piatok a všetci 13 každého mesiaca o 11:22
12 10 2-5 * * 2 až 5 každého mesiaca o 10:12
59 23 */2 * * Všetky párne dni v mesiaci o 23:59
0 22 * * 1-5 Každý pracovný deň o 22h
*/5 * * * * Každých 5 minút

Archív